Kiểm soát chất lượng

Hồ sơ QC

Dựa trên yêu cầu đảm bảo chất lượng sản phẩm, OPTICO đã đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001: 2008 vào năm 2010, đồng thời kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình theo yêu cầu quản lý hệ thống chất lượng.

 

1. Quản lý chất lượng nhà cung cấp

Hoàn thiện kiểm tra hệ thống và kiểm soát rủi ro khi tiếp nhận nhà cung cấp Kiểm tra thường xuyên tại chỗ và hướng dẫn nhà cung cấp nguyên tắc giao dịch công bằng và hợp lý

 

2. Kiểm tra và quản lý lưu trữ vật liệu đến

AQL 0,65 Kiểm tra lấy mẫu cấp II đối với vật liệu đầu vào
Hoàn thành việc thực hiện Kiểm tra Bảo vệ Môi trường RoHS
Phân loại lưu trữ tiêu chuẩn và kiểm soát môi trường
Hệ thống quản lý xuất trước tiên tiến
Nguyên tắc quản lý kho an toàn

 

3. Kiểm soát chất lượng trên mọi quy trình sản xuất

Xử lý kịp thời các sản phẩm bị lỗi
Sử dụng phương pháp thống kê để kiểm soát tỷ lệ sản phẩm không tốt
Phân tích lô đầu ra và chất lượng đầu tiên để xác định và đánh giá xu hướng chất lượng
Kiểm tra đột xuất dây chuyền sản xuất để đạt được sự cải tiến liên tục và duy trì chất lượng
Sử dụng hệ thống quản lý mã QR để đảm bảo truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm

 

4. Kiểm soát chất lượng của lô hàng

Phương án lấy mẫu AQL 0,65 cấp II được sử dụng để kiểm tra thành phẩm nhằm đảm bảo rằng chất lượng của sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật.
Kiểm tra chất lượng của sản phẩm theo sơ đồ sản xuất
Bảo quản dữ liệu cho các sản phẩm được sản xuất

 

5. Kiểm tra độ tin cậy của sản phẩm

Kiểm tra độ tin cậy dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng của các sản phẩm khác nhau và yêu cầu của khách hàng
Quá trình kiểm tra bao gồm kiểm tra tổn thất chèn, kiểm tra tổn thất trả lại, phát hiện mặt cuối của ống kính, khả năng hoán đổi cho nhau, rung, căng, chu kỳ nhiệt độ cao và thấp.
Định dạng tiêu chuẩn của báo cáo thử nghiệm nội bộ cung cấp

 

6. Sự hài lòng của khách hàng

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong vòng 8 giờ và trả lời trong vòng 24 giờ

qc